– – – – – – – – – – – – – English version below – – – – – – – – – – – – –

Wat doen we tijdens de sportkampen?

Wij bieden een gevarieerd aanbod aan sport- en spelactiviteiten.
De kinderen kunnen tussen 08:45 en 09:15 uur worden gebracht.
Onder begeleiding van enthousiaste en gediplomeerde sportinstructeurs zullen ze dagelijks meerdere activiteiten uitvoeren met daartussen pauzes. Tijdens deze dagen worden de kinderen voorzien van een lunch en gezonde tussendoortjes.
Om 16:00 uur kunnen de kinderen worden opgehaald.

Tarieven

Hieronder de tarieven die wij rekenen voor het aantal dagen per week.

1 losse dag: € 60,- 
2 dagen: € 55,- 
3 dagen: € 50,- 
4 dagen: € 45,- 
5 dagen: € 40,- 

Gezinskorting: Verder rekenen wij nog een korting op gezinnen met meerdere deelnemende kinderen. Hiervoor geldt:
2 deelnemende kinderen: 5 euro korting per dag op het totaal bedrag
3 deelnemende kinderen: 10 euro korting per dag op het totaal bedrag
4 deelnemende kinderen: 15 euro korting per dag op het totaal bedrag

Ons eerstvolgende sportkamp is…

De eerstvolgende keer dat JOIN.| Kidsactiviteiten een sportieve dag organiseert is in de voorjaarsvakantie voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar oud (basisschoolgroepen 1 t/m 8).

Data sportief dagprogramma 2022:

– Week 1: Maandag 11 t/m vrijdag 15 juli
– Week 2: Maandag 18 t/m vrijdag 22 juli
– Week 5: Maandag 8 t/m vrijdag 12 augustus
– Week 6: Maandag 15 t/m vrijdag 19 augustus

In het kort.
De dagprogramma’s van JOIN.| Kidsactiviteiten biedt:

– Een gezellig sport- en spelprogramma in groepsverband
– Kennismaking met tientallen sporten door middel van clinics, workshops en spelletjes
– Kleine, overzichtelijke groepjes in een gegarandeerd veilige omgeving
– Voldoende positieve aandacht voor elke deelnemer
– Keuze uit drie of vijf dagen of flexibele losse dagen (dit kan per vakantie verschillen)
– Activiteiten van 9:00 uur tot 16:00 uur
– Toegang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar (basisschoolgroepen 1 t/m 8)
– Een gezonde lunch en tussendoortjes

Heb je nog vragen?
Mail naar Nikita: events@westvliet.nl

– – – – – – – – – – – – – English version – – – – – – – – – – – – –

What do we do during the day activities?

We offer a varied range of sports and games activities.
The children can be brought between 08:45 AM and 09:15 AM.
Under the guidance of enthusiastic and certified sports instructors, they will perform several activities every day with breaks in between. During these days the children are provided with a lunch and healthy snacks.
The children can be picked up at 4:00 PM.

Prices

Below the rates we charge for the number of days per week.

1 single day: € 60, –
2 days: € 55, –
3 days: € 50, –
4 days: € 45, –
5 days: € 40, –

Family discount: We also charge a discount on families with several participating children. The following applies:
2 participating children: 5 euro discount per day
3 participating children: 10 euro discount per day
4 participating children: 15 euros discount per day

Our next camp is…

The next time JOIN. | Kidsactiviteiten organizes a sportive day in the autumn holidays for all children aged 4 to 12 years old (primary school groups 1 to 8).

Dates sports day program 2022:
– Week 1: Monday 11 till Friday 15 July
– Week 2: Monday 18 till Friday 22 July
– Week 5: Monday 8 till Friday 12 August
– Week 6: Monday 15 till Friday 19 August

The day programs of JOIN. Kidsactiviteiten offers

– A fun sports and games program in groups
– Introduction to dozens of sports through clinics, workshops and games
– Small, organized groups in a guaranteed safe environment
– Sufficient positive attention for each participant
– Choice of three or five days or flexible individual days (this can differ per holiday)
– Activities from 9:00 am to 4:00 pm
– Access for children from 4 to 12 years old (primary school groups 1 to 8)
– A healthy lunch and snacks

Do you have any questions?
Mail to Nikita: events@westvliet.nl